MTFMT

Methionyl-tRNA formyltransferase, mitochondrial

Molecular Synopsis