105779 logo

N-((4-Methoxyphenyl)Diphenylmethyl)Aniline

Compound Synopsis