1418456 logo

N-(4-(Trifluoromethyl)Benzylcarbamothioyl)Benzamide

Compound Synopsis