165747 logo

2,6-Bis(2,5-Dimethoxybenzylidene)Cyclohexanone

Compound Synopsis