203161 logo

N-[3-hexoxy-4-[methyl(methylsulfonyl)amino]phenyl]-4-iodo-benzamide

Compound Synopsis