2835374 logo

2-[2-(3-Cyclopenta-2,4-dienylmethyl-Ferrocenoyl)-2-oxo-ethyl]-benzoic acid

Compound Synopsis