2889110 logo

6-((4-Chlorophenyl)(cyano)methyl)picolinonitrile

Compound Synopsis