2921015 logo

2-((4-((4-ethylpiperazin-1-yl)methyl)-3-(trifluoromethyl)phenyl)amino)-5-methylbenzo[f]pyrimido[4,5-b][1,4]thiazepin-6(5H)-one

Compound Synopsis