295611 logo

10-O-Methylmacluraxanthone

Compound Synopsis