3445853 logo

N1-methyl-N1-phenyl-benzene-1,4-diamine

Compound Synopsis