3447145 logo

1-[2-[[2-[2-[2-[2-[[2-[[2,6-dimethoxy-4-(2-methyl-1-oxo-2,7-naphthyridin-4-yl)phenyl]methyl-methyl-amino]acetyl]amino]ethoxy]ethoxy]ethoxy]acetyl]amino]-3,3-dimethyl-butanoyl]-4-hydroxy-N-[[4-(4-methylthiazol-5-yl)phenyl]methyl]pyrrolidine-2-carboxamide

Compound Synopsis