3450052 logo

ethyl 5-(3,5-dimethoxyphenyl)-6-[(2-methoxyphenyl)methylcarbamoyl]-6-methyl-4-oxo-7H-pyrazolo[1,5-a]pyrazine-2-carboxylate

Compound Synopsis