3450111 logo

2-[4-({5-[4-(4-fluorophenyl)piperazine-1-carbonyl]-1,2-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl}methyl)piperazin-1-yl]benzonitrile

Compound Synopsis