3450149 logo

2-[4-[5-[[1-(2-cyanophenyl)-4-piperidyl]amino]-2-methyl-benzoyl]piperazin-1-yl]benzenesulfonamide

Compound Synopsis