3450218 logo

2-[4-[5-[[1-(2-cyanophenyl)-4-piperidyl]amino]-2,4-dimethyl-benzoyl]piperazin-1-yl]-5-fluoro-benzonitrile

Compound Synopsis