3450220 logo

2-[4-[[5-(3,4-dihydro-1H-pyrazino[1,2-a]indole-2-carbonyl)-2,4-dimethyl-phenyl]methyl]piperazin-1-yl]benzonitrile

Compound Synopsis