3450222 logo

2-[4-[[2,6-dimethyl-3-(3-phenyl-6,8-dihydro-5H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine-7-carbonyl)phenyl]methyl]piperazin-1-yl]benzonitrile

Compound Synopsis