3450297 logo

2-[4-[5-[1-[4-(2-cyanophenyl)piperazin-1-yl]-1-methyl-ethyl]-2,4-dimethyl-benzoyl]piperazin-1-yl]benzenesulfonamide

Compound Synopsis