3450744 logo

N-[4-[benzylsulfonyl(methyl)amino]-3-[(2,5-dimethoxyphenyl)methoxy]phenyl]-4-iodo-benzamide

Compound Synopsis