3450746 logo

N-[4-(benzylsulfonylamino)-3-[(2,5-dimethoxyphenyl)methoxy]phenyl]-4-methoxy-benzamide

Compound Synopsis