3450879 logo

N-(2-((2S,4R)-2-(((S)-1-(2-chloro-4-methoxyphenyl)ethyl)carbamoyl)-4-hydroxypyrrolidin-1-yl)-2-oxoethyl)-6-fluoroquinoline-2-carboxamide

Compound Synopsis