3450882 logo

4-[[4-[4-methyl-3-(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl-phenyl]phthalazin-1-yl]amino]benzenesulfonamide

Compound Synopsis