3451745 logo

[(2S)-2-[[(1S)-2-amino-1-(1H-indol-3-ylmethyl)-2-oxo-ethyl]carbamoyl]-4-methyl-pentyl]-[(1R)-1-amino-3-phenyl-propyl]phosphinic acid

Compound Synopsis