379491 logo

14-((3,4,5-Trimethoxyphenyl)Methylene)Matrine

Compound Synopsis