414664 logo

2,9-Di(Phenylcarboxamido)[1,10]Phenanthroline

Compound Synopsis