44791 logo

4-((E)-{[(Hydroxyamino)Carbonyl]Hydrazono}Methyl)Benzonitrile(H20)

Compound Synopsis