49799 logo

2,4,6-Trichlorobiphenyl

Compound Synopsis