599142 logo

4-bromo-N-[3-[(2,5-dimethoxyphenyl)methoxy]-4-[methyl(methylsulfonyl)amino]phenyl]benzamide

Compound Synopsis