650024 logo

N-[3-[(2,5-dimethoxyphenyl)methoxy]-4-[methyl(methylsulfonyl)amino]phenyl]-4-methoxy-benzamide

Compound Synopsis