650564 logo

4-bromo-N-[4-[methyl(methylsulfonyl)amino]-3-[[2-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]methoxy]phenyl]benzamide

Compound Synopsis