730504 logo

4-[[4-[4-methyl-3-(1-piperidylsulfonyl)phenyl]phthalazin-1-yl]amino]benzenesulfonamide

Compound Synopsis