864433 logo

N-(2-Chlorophenyl)-4-[[2-[4-[2-(4-ethylpiperazin-1-yl)-2-oxoethyl]anilino]-5-fluoropyrimidin-4-yl]amino]benzamide

Compound Synopsis