Nkx2-1 logo

Nkx2-1

Homeobox protein Nkx-2.1

Molecular Synopsis