TVG0750626 logo

TVG0750626

Geranylgeranylglyceryl phosphate synthase

Molecular Synopsis