kae1 logo

kae1

tRNA N6-adenosine threonylcarbamoyltransferase

Molecular Synopsis