STK11 logo

STK11

Serine/threonine-protein kinase STK11

Molecular Synopsis